Verifică dacă utilizezi platforma Edus la potențial maxim


Verifică nivelul de cunoaștere a platformei aleasă școala ta.

Catalog Online

Sistemul de notare, orarul și evidența absențelor sunt integrate în catalogul online într-un mod simplu de urmărit și de gestionat.


Teme & Teste

Temele și testele se pot pregăti foarte simplu, profesorul deținând în permanență controlul asupra întregului proces – de la compunere, la transmitere și corectare.

Eficientizarea Activității

Timpul cadrelor didactice este valoros. De aceea procesele de predare și gestionare a materialelor școlii sunt simplificate pe platforma Edus, folosind un sistem complet digitalizat.

Alege o variantă de preț